Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเพื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ... (30 ก.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (07 ก.ค. 2564)  
งบการเงินประจำเดือน,มิถุนายน 2564 (05 ก.ค. 2564)  
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น(กสถ) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ... (02 ก.ค. 2564)
งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (04 มิ.ย. 2564)
งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 (06 พ.ค. 2564)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (27 เม.ย. 2564)
รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงา... (21 เม.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (19 เม.ย. 2564)
งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 (07 เม.ย. 2564)
ประกาศรายงานการเงินและรายงานผลการตรสจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563 (15 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง การเปิดรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในแผงศูนย์อ... (09 มี.ค. 2564)
งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (04 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์... (02 มี.ค. 2564)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่ว... (11 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท... (08 ก.พ. 2564)
ขออนุมัติลงนามในประกาศจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (08 ก.พ. 2564)
งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 (03 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญ... (29 ม.ค. 2564)
ขออนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25... (29 ม.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผน... (16 มิ.ย. 2564)  

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์... (11 พ.ค. 2564)  

ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้า... (28 ม.ค. 2564)  

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสต... (27 ม.ค. 2564)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์... (09 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช... (09 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมโครงการ ปลุกจิตสำน... (28 ก.ย. 2563)

อบต.ควนกาหลงได้รับรางวัลอ... (23 ก.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท... (21 ส.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (31 ก.ค. 2563)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระ... (28 ก.ค. 2563)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณายก... (09 ก.ค. 2563)

ร่วมรณรงค์สวมผ้าไทย ใส่ผ้... (16 มิ.ย. 2563)

คณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวา... (08 มิ.ย. 2563)

ชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที... (31 มี.ค. 2563)

ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพ... (19 ก.พ. 2563)

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประ... (05 ก.พ. 2563)

ประชุมคณะกรรมการจัดหาผลปร... (08 ม.ค. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (23 ธ.ค. 2562)

งานการประชุมวิชาการ อกท.ภ... (10 ธ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (09 ส.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (03 ส.ค. 2564)  
ราคากลาง ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร (03 ส.ค. 2564)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (01 มิ.ย. 2564)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด (18 พ.ค. 2564)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หมู่ที่ 10 (18 พ.ค. 2564)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแตงโม หมู่ที่ 1 (03 พ.ค. 2564)
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกตุมุณี หมู่ที่ 5 (03 พ.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (01 พ.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (01 เม.ย. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (01 มี.ค. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (01 ก.พ. 2564)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (01 ม.ค. 2564)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมาจัง หมู่ที่ 10 (21 ธ.ค. 2563)
โครงการก่อสร้างอาคารห้องประชุมและกิจการสภา อบต.ควนกาหลง หมู่ที่ 10 (18 ธ.ค. 2563)
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุ... (07 ธ.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (01 ธ.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (01 พ.ย. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01 ต.ค. 2563)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (01 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง เรื่อง ผู้สอบได้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (06 มี.ค. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างภาคประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) (27 ก.พ. 2563)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (19 ก.พ. 2563)  
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไป (21 ม.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (31 มี.ค. 2558)
ภาคประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) (25 มี.ค. 2558)
ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (09 มี.ค. 2558)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (24 ก.พ. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th