Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ส.ค. 2564
ถึง
11 ส.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
03 ส.ค. 2564
ถึง
05 ส.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ราคากลาง ซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร
03 ส.ค. 2564
ถึง
03 ส.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
01 มิ.ย. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
18 พ.ค. 2564
ถึง
21 พ.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หมู่ที่ 10
18 พ.ค. 2564
ถึง
21 พ.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารละหมาด
03 พ.ค. 2564
ถึง
06 พ.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกตุมุณี หมู่ที่ 5
03 พ.ค. 2564
ถึง
06 พ.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยแตงโม หมู่ที่ 1
01 พ.ค. 2564
ถึง
31 พ.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
01 เม.ย. 2564
ถึง
30 เม.ย. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th