Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
Responsive image
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ⏰⏰
นายสุเรน เส็นใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่องการควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณายกร่าง ได้แก่ ผู้บริหาร อบต.ควนกาหลง กำนันตำบลควนกาหลง ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลและผู้แทนภาคประชาชา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการร่วมกันวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในการออกข้อบัญญัติเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลควนกาหลงอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.ควนกาหลง ณ ห้องประชุม อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
   
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563