Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเทียวอุทยานธรณีโลกสตูล
Responsive image
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น.
นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พร้อมด้วยนายพาณิช ไชยมะโณ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนกาหลง และเจ้าหน้าที่กองช่างและกองสาธารณสุข อบต.ควนกาหลง ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในโครงการสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าตามอำนาจหน้าที่ของ อบต. โดยในที่ประชุมประชาคมได้แจ้งรายละเอียดของโครงการ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเทียวอุทยานธรณีโลกสตูล
2.โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านซอย 8 หมู่ที่ 7
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยพิเศษ หมู่ที่ 7
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในโครงการฯ ดังกล่าว ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 
         
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2564