Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 ก.พ. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมรถกระเช้า
11 ก.พ. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ
09 ก.พ. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน 21 รายการ (กองการศึกษาฯ)
29 ม.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมาจัง หมู่ที่ 10
21 ม.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื่อจัดจ้างหรือผู้ได้รัการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. - ธ.ค. 63)
11 ม.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกสตูล 1 แห่ง
29 ธ.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองมาจัง หมู่ที่ 10
18 ธ.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อรางวัลสำหรับกิจกรรมการแข่งขัน ฯลฯ ตามโครงการงานเมาลิดกลาง ต.ควนกาหลง ประจำปี 2563
18 ธ.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กค 9281 สตูล
18 ธ.ค. 2563 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเช่าเต็นท์ โต๊ะ พร้อมเก้าอี้ ฯลฯ งานเมาลิด ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th