Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย 64)
22 ก.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
22 มิ.ย. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องละหมาด
19 พ.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง ) จำนวน 1 คัน
19 พ.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ
27 เม.ย. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค. - มี.ค. 64
15 มี.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค 9281 สตูล
12 มี.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แผงจราจรและกรวย)
04 มี.ค. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้และการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 ก.พ. 2564 สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 กอง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th