Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

16 มิ.ย. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอควนกาหลง

11 พ.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง

28 ม.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเทียวอุทยานธรณีโลกสตูล

27 ม.ค. 2564
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลลงพื้นที่นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลควนกาหลง

09 ธ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2563

09 ธ.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

28 ก.ย. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง กิจกรรมโครงการ ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

23 ก.ย. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง อบต.ควนกาหลงได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563

21 ส.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

31 ก.ค. 2563
สตูล ควนกาหลง อบต.ควนกาหลง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง
หมู่ที่ 2 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130
โทรศัพท์ : 0-7475-2457  โทรสาร : 0-7473-7297  อีเมล์ : admin@sao-kalong.go.th

www.sao-kalong.go.th