Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
พรบ.อำนวยความสะดวก ฯ พ.ศ. 2548
แผนจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
การป้องกันการทุจริต
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
สถิติการให้บริการ
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ราคากลาง
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)
E-Service
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
แจ้งเรื่องเรื่องเรียนการทุจริต
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูลลงพื้นที่นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลควนกาหลง
Responsive image
วันที่ 27 มกราคม 2564 
     นายสุเรน เส็นใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง พร้อมด้วยนางเด่นเดือน บุญรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด และนายพิทักษ์ ชูเทพ นิติกร อบต.ควนกาหลง ร่วมให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ในการลงพื้นที่นิเทศและติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลควนกาหลง
     โดยนายสุเรน เส็นใหญ่ ในฐานประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลควนกาหลงและคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลควนกาหลง ตามโครงสร้างของศูนย์ฯ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศ และเรับฟังการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจหน้าที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน อาทิ เช่น การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทหรือการจัดการความขัดแย้ง การเยียวยาหรือเสริมสร้างพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน และการรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน
     ทั้งนี้ ภารกิจดังกล่าว ล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิ สวัสดิการทางกระบวนการยุติธรรมที่ภาครัฐจัดสรรให้ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล หรือผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุกศูนย์ เป็นผู้ประสานให้ เป็นต้น
         
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2564